Website voor deelnemers
* ADHD Awareness Maand & minidocumentaire over ADHD
31 oktober 2018 shine a light

Vandaag, op de laatste dag van de ADHD Awareness Maand, lanceren enkele Europese onderzoeksconsortia een minidocumentaire over ADHD. Mensen met ADHD en hun naasten vertellen daarin hoe ze op vaak heel verschillende manieren omgaan met ADHD, welke aspecten ze moeilijk, maar soms juist leuk vinden. Daarnaast geven toponderzoekers, onder wie Barbara Franke en Corina Greven van het Radboudumc, informatie over het recente onderzoek naar ADHD.

 

Twee tot drie procent van de bevolking heeft ADHD. ADHD treft niet alleen kinderen en tieners, maar ook volwassenen. Het is een complexe aandoening, die zich op verschillende manieren, met verschillende symptomen, kan uiten. Algemene kenmerken zijn moeite om de aandacht vast te houden en emoties en impulsen te controleren. Die kenmerken leiden in het dagelijkse leven vaak tot problemen. Niet zelden zorgen die problemen voor stigmatisering en onbegrip bij de omgeving. Mensen met ADHD kunnen het zichzelf kwalijk gaan nemen dat ze die kenmerken niet onder de duim kunnen houden, wat ook kan knagen aan het zelfbeeld. Aan de andere kant kunnen mensen met ADHD ook genieten van hun tomeloze energie en enorme creativiteit.  

ADHD beter begrijpen
Bryn Travers, een van de mensen met ADHD die meedoen aan de documentaire, ervaart zijn ADHD als “een universum dat in een schoenendoos is gepropt’. Naast persoonlijke portretten komen ook wetenschappers aan het woord, die betrokken zijn bij een van vier grote Europese onderzoeksprojecten naar ADHD: MiND, Aggressotype, CoCA en Eat2beNICE. Deze vier consortia namen ook het initiatief tot deze minidocumentaire. “We hopen dat deze indrukwekkende video de mensen met ADHD én hun omgeving een nog beter inzicht geeft in hun aandoening”, zegt Barbara Franke, hoogleraar moleculaire psychiatrie aan het Radboudumc en de leider van twee van de onderzoeksconsortia.  

Nieuwe behandelingen
Veel mensen kunnen ADHD met medicijnen goed onder controle houden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bovendien bestrijdt de medicatie alleen de symptomen en niet de oorzaak. Vanwege de kans op bijwerkingen kiezen ouders van kinderen met ADHD soms niet voor medicijnen, maar voor andere mogelijkheden zoals een oudertraining of cognitieve gedragstherapie. “Omdat we de ideale behandeling nog niet hebben gevonden, blijven we zoeken naar betere therapieën”, zegt Corina Greven, psycholoog en gedragsgeneticus in het Radboudumc. “Meer kennis over ADHD en meer bewustwording over wat ADHD is, moeten de oorzaken van ADHD blootleggen, zodat we uiteindelijk tot betere, meer individuele behandelingen kunnen komen.”   ­­­­­­­­­­ Internationale ADHD patiëntenorganisaties organiseren de ADHD Awareness Maand om ADHD beter op de kaart te zetten, meer begrip te kweken voor de aandoening en geld op te halen voor onderzoek.


De video: http://bit.ly/ADHDshinealight


Meer informatie over de onderzoekers en de consortia:
MiND: http://mind-project.eu/
Aggressotype: http://www.aggressotype.eu/
CoCA: http://coca-project.eu/
Eat2beNICE: http://newbrainnutrition.com/


Disclaimer

IMpACT provides the content of this website in good faith as an informational tool for patients and researchers and members of the IMpACT group, but without verifying the accuracy, clinical validity or utility of the data. IMpACT makes no warranty, express or implied, nor assumes any legal liability or responsibility for any purpose for which the data are used. 

Links to other websites are provided by IMpACT in good faith and for information only. IMpACT does not accept responsibility for the information contained in any website which is linked to this website.

Webdesign: Designer illusions