Nettsted for deltakere

Følelsen av alltid å være rastløs

ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Tilstanden er karakterisert av oppmerksomhetsvansker ("attention deficit"), i tillegg til hyperaktivitet ("hyperactivity"). Selv om mange legger mest vekt på hyperaktiviteten, trenger ikke alle ADHD-pasienter å være bare hyperaktive. Mange med ADHD har primært oppmerksomhetsvansker, såkalt ADD. Innenfor forskning, og på disse nettsidene, kaller vi dette for en «inattentiv» undergruppe eller "ADHD-I". I tillegg til denne undergruppen er det en undergruppe som kalles hyperaktiv og impulsiv undergruppe, eller "ADH­­D-H". Impulsivitet, eller problemer med å overstyre impulser, er et annet sentralt trekk ved ADHD. I tillegg til disse to undergruppene, finnes den kombinerte undergruppen, der både oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet er tilstede. Denne undergruppen kalles ADHD-C.

ADHD hos voksne

ADHD rammer ikke bare barn, voksne kan også ha denne tilstanden. Selv om mange barn vokser av seg ADHD-symptomene, er det mange som fortsetter å ha symptomene som voksne. ADHD hos voksne kalles persisterende eller vedvarende ADHD, som henspiller på det faktum at symptomene er tilstede både som barn og som voksen. Undersøkelser viser at persisterende ADHD rammer 2,5 til 5% av den voksne befolkningen.

Arvelighet og ADHD

ADHD er delvis arvelig. Dette betyr at dersom du har familiemedlemmer med ADHD, er det en noe økt risiko for at du også har ADHD. I tillegg tror man at persisterende ADHD er mer arvelig enn ADHD som kun forekommer i barndommen. Det vi ikke vet så mye om, er hvilke gener som forårsaker ADHD. Gener er små deler av arvematerialet vårt, som du får fra foreldrene dine. Disse små delene inneholder informasjon som er med på å avgjøre hvilken øyefarge du har, og andre trekk ved deg selv. Gener påvirker også hvordan hjernen fungerer. Via hjernen påvirker gener også hvordan vi oppfører oss. Fordi det finnes mange genvarianter, er vi alle forskjellige. Noen har blå øyne, andre brune. Vi vet at noen genvarianter er mer vanlige hos personer med ADHD enn personer uten ADHD. Derfor tror vi at disse genene er relevante for utviklingen av ADHD. Gjennom forskning ønsker vi å lære mer om hvordan disse genene fører til ADHD.

Disclaimer

IMpACT provides the content of this website in good faith as an informational tool for patients and researchers and members of the IMpACT group, but without verifying the accuracy, clinical validity or utility of the data. IMpACT makes no warranty, express or implied, nor assumes any legal liability or responsibility for any purpose for which the data are used. 

Links to other websites are provided by IMpACT in good faith and for information only. IMpACT does not accept responsibility for the information contained in any website which is linked to this website.

Webdesign: Designer illusions