Webbplats för deltagare

Varför är det viktigt att forska på ADHD?

Idag diagostiseras ADHD genom kliniska intervjuer som läkare utför tillsammans med individen och dess föräldrar och lärare om den påverkade personen är under 18. Det finns inget medicinskt diagnostiskt prov som gör det möjligt att säga vem som har och inte har ADHD, som t.ex. genom ett blodprov. Detta gör det att det kan vara komplicerat att ställa en ADHD diagnos och se till att individen får bästa möjliga behandling. ADHD kan effektivt behandlas med mediciner som minskar koncentrationssvårigheterna, överaktivitet och impulsivitet men dessa mediciner har ingen en långvarig effekt. Idag finns det inget läkemedel eller icke-medicinsk behandling som förbättrar symptomen på långsikt. Liksom många andra psykiatriska problem vet vi idag inte exakt varför vissa personer får ADHD och varför vissa av dessa personer forsätter ha problem i vuxen ålder. Med ökad kunskap om orsakerna till ADHD skulle det också kunna finnas möjlighet att jobba preventivit, samt öka precisionen för diagnos och behandling med långsiktig effekt.
ADHD har en stark genetisk komponent där det uppskattas att ca 70-80% av variation av AHDH problem mellan individer kan förklaras genom genetiska effekter. Vi vet att det inte finns en "ADHD gene" utan att sjukdomen påverkar av många olika gener som tillsammans bidrar till en ökad risk för ADHD. Vilka dessa gener är vet vi inte än, även om vissa riskvarianter har identifierats.
Med en ökad förståelse av vilka gener, och dess funktioner, som bidrar till ADHD skulle vi bättre kunna förstå de underliggande biologiska mekanismerna som skiljer sig mellan individer med och utan ADHD. Trots detta kvarstår många frågor och vi vet än så länge väldigt lite om genetiken bakom ADHD. Vi tror att det kan finnas upp till 1000 gener som är kopplade till ADHD och inom dessa gener finns det dessutom flera olika genetiska varianter som kan verka som en skyddande eller som risk variant för ADHD. Identifiering av risk gener försvåras ytterligare av det faktum att olika gener kan bidra till ökad risk i vissa personer men inte hos andra. Eftersom bilden är så komplex behövs mycket mer forskning för att förstå genetiken bakom ADHD och sådan forskning kan bara bedrivas genom väldigt stora data insamlingar från patienter och friska individer. Inom IMpACT jobbar flera forsknings grupper runt om i världen tillsammans i ett konsortia, där alla grupper bidrar med data och specifik expertis för att snabbare göra vetenskapliga upptäckter om de genetiska faktorerna som driver ADHD.
Forskningen inom IMpACT är inriktad på persistent ADHD, alltså ADHD hos vuxna. Anledningen till detta är att persistent ADHD är den mest allvarliga formen av ADHD och verkar dessutom vara starkare påverkad av genetiska effekter. Detta betyder att det kan vara mer effektivt att studera genetiska riskfaktorer hos vuxna med ADHD.

Disclaimer

IMpACT provides the content of this website in good faith as an informational tool for patients and researchers and members of the IMpACT group, but without verifying the accuracy, clinical validity or utility of the data. IMpACT makes no warranty, express or implied, nor assumes any legal liability or responsibility for any purpose for which the data are used. 

Links to other websites are provided by IMpACT in good faith and for information only. IMpACT does not accept responsibility for the information contained in any website which is linked to this website.

Webdesign: Designer illusions