Webbplats för patienter

IMpACT

IMpACT står för 'International Multi-centre persistent ADHD CollaboraTion', och är ett internationellt konsortium av forskare inom klinisk och grundläggande från fler Europeiska länder (Sverige, Nederländerna, Tyskland, Spaningen, Norge, Storbritannien) samt USA och Brasilien.

IMpACT's mål är att bedriva forskning av hög kvalité fokuserat på ADHD hos vuxna. Forskningen syftar till att identifiera tidigare okända genetiska varianter associerad med ADHD hos vuxna, samt att förstå de biologiska mekanismer som kollar dessa genetiska riskfaktorer till beteende. Medlemmarna inom IMpACT delar data, vilket har resulterat i den hittills största databasen för forskning inom ADHD hos vuxna i världen. Databasen innehåller information på över 4000 fall med ADHD och 7000 kontroller som inte är påverkade av ADHD.

IMpACT bildades 2007 av medlemmar i det the "International ADHD Molecular Genetics Network" (lett av Prof. Stephen V. Faraone), på initiativ av Prof. Barbara Franke som har lett konsortiet sen dess. Medlemmarna träffas minst en gång per år och är dedikerade till förbättra forskning inom ADHD hos vuxna genom detta unika samarbete mellan forsknings grupper och olika områden av expertis.

IMpACT's första studier var meta-analyser av existerade genetisk data, fokuserad på specifika riskgener för ADHD. Dessa studier visade att riskvarianterna i genen som kodar för dopamintransportören DAT1 skiljer sig mellan ADHD hos barn och ADHD hos vuxna. Resultaten har också visat att flera av de riskgener som finns identifierade för ADHD hos barn (t.ex. BDNF och DRD4) inte verkar öka risken för persistent ADHD. I vår pågående forskning använder vi "genome-wide metoder" där vi undersöker genetiska varianter över stora delar av genomet (genome-wide association studies, exome chip analysis och exome sequencing). Parallellt jobbar vi även med flera andra metoder, ex. bioinformatik, in vitro-studier på proteiner, cellkulturmodeller och djurmodeller, för att kunna beskriva de biologiska mekanismer som förklarar association mellan risk gener och sjukdom.

Disclaimer

IMpACT provides the content of this website in good faith as an informational tool for patients and researchers and members of the IMpACT group, but without verifying the accuracy, clinical validity or utility of the data. IMpACT makes no warranty, express or implied, nor assumes any legal liability or responsibility for any purpose for which the data are used. 

Links to other websites are provided by IMpACT in good faith and for information only. IMpACT does not accept responsibility for the information contained in any website which is linked to this website.

Webdesign: Designer illusions