Webbplats för deltagare

Vad är ADHD?

ADHD står för uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet (attention deficit hyperactivity disorder). ADHD märks främst genom betydande koncentrationssvårigheter (uppmärksamhetsstörning), hyperaktivitet/överaktivitet och impulsivet. Individer med ADHD har ofta problem med att kontrollera sina känslor och sitt humör, att planera och organisera sin tillvaro och kan också ha svårigheter i sina relationer till andra. Det finns tre typer av ADHD i den diagnostiska manualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Man kan få diagnosen ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet och ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ.

ADHD hos vuxna

Idag vet vi att åtminstone hälften av de som har ADHD som barn forsätter ha symptom även i vuxen ålder. ADHD som kvarstår in i vuxen ålder kallas för persistent ADHD. Det uppskattas att cirka ca 2.5 - 5% av den vuxna befolkningen har ADHD. Symptomen av ADHD hos vuxna varier men grundläggande svårigheterna med koncentration och planering kvarstår ofta, medan överaktivitet och impulsivitet oftast avtar. Vuxna med ADHD lider också ofta en känsla av inre rastlöshet och har ökad risk för depression och ångest.

ADHD är en ärftlig sjukdom

ADHD är ärftligt, vilket betyder att om den som har en familjemedlem som lider av ADHD också har en ökad risk att själv ha ADHD. Genom forskning vet vi att föräldrar med ADHD har större risk att få barn med ADHD och vi vet också att persistent ADHD är mer ärftligt än ADHD som försvinner under tonåren. Detta vet vi främst genom tvilling- och familj-studier som har visat att ADHD är ärftligt. Vi vet än så länge inte exakt vilka gener som bidrar till ADHD. I våra gener finns all arvsmassa som bestämmer hur kroppen byggs upp, vilken ögonfärg vi får osv. Gener bestämmer också till stort del hur hjärnan utvecklas och därför också vårt beteende. Det finns en enorm variation av gener vilket gör att vi alla är olika och unika. Vissa genetiska varianter är vanligare hos individer som har ADHD och kan därför tänkas vara riskvarianter för ADHD. Vi vet också att gener kan påverkas av vår miljö, vilket bidrar till ytterligare variation mellan personer. Vi tror därför att det är viktigt att förstå mer om vilka gener som bidrar till ADHD samt hur dessa gener påverkar hjärnan och i sin tur påverkas av miljön omkring oss. Genom forskning vill vi i IMpACT undersöka dessa frågor för att första varför man får ADHD och hur problemen bäst kan behandlas.

Disclaimer

IMpACT provides the content of this website in good faith as an informational tool for patients and researchers and members of the IMpACT group, but without verifying the accuracy, clinical validity or utility of the data. IMpACT makes no warranty, express or implied, nor assumes any legal liability or responsibility for any purpose for which the data are used. 

Links to other websites are provided by IMpACT in good faith and for information only. IMpACT does not accept responsibility for the information contained in any website which is linked to this website.

Webdesign: Designer illusions